Пакетиране

След усърдно проучване на всички възможни начини на пакетиране на сушените растения и съобразявайки се с действащата наредба в Република България, която не ни позволява да разделяме растението, се спряхме на следното: чували тип хараре с размери 165 см/125см, подходящи за съхранение на билки. Сега нашият екип грижливо пакетира продукцията и тя ще бъде съхранявана в сухо и проветливо помещение до момента на нейната реализация на пазара.