Пакетиране

След усърдно проучване на всички възможни начини на пакетиране на сушените растения и съобразявайки се с действащата наредба в Република България, която не ни...

Сушене

В продължение на 36 дни, всичките 12 000 растения бяха събрани от нивата, грижливо закачени в помещение от 1500 м2, оборудвано с вентилатори, влагоабсорбатори...

CBD 6.17 %

Конопените растения на BULCANA бяха тествани в акредитирана Полска лаборатория. Днес получихме резултатите и нашето CBD е цели 6.17% !