Скоро очакваме нашите THC резултати

Днес бяхме посетени от служител на ИAСАС, който взе материал за проби от 50 растения от всички части на нашата конопена нива. След като се изсушат, растенията ще се изследват в единствената акредитирана лаборатория в България – Глобал тест – за нива на THC.

Вашият коментар