Хартия

Едно от най-обещаващите приложения на конопа!

Конопена хартия

екологично Предимство

Конопената хартия се произвежда и изполва от хиляди години. Тъй като в нея няма киселини и не пожълтява с времето, много от ранните сведения са оцелели като исторически документи. Ако бяха отпечатани върху хартия, направена от дървесна маса преди техниките за отстраняване на киселини да са на разположение, щяха да се разпаднат в рамките на 100 години. Въпреки че конопената хартия не е нова, в момента тя представлява едно от най-обещаващите приложения на конопа като заместител на хартията, произведена от дървесна маса.

 

Конопът е по-силен и по-траен от дървесинната хартия, но това не са единствените му предимства – той е по-устойчив и щадящ околната среда от дърводобива. Потреблението на хартия продължава да расте така, както е растяло и в последните 90 години. През 1913 г. световното потребление възлиза на 14 милиона тона. Потреблението нараства до 250 млн. тона през 90-те, въпреки изтъкването на електронните комуникации като алтернатива на хартията.

Друго съществено екологично предимство на конопа е доходността му. Един акър коноп може да произведе толкова фибри, колкото 4 акра дървета. Конопът може да се култивира веднъж или повече от един път годишно докато дървесният материал изисква 20-30 годишни ротации.

Също така, конопът може да се отглежда с минимално или никакво количество химикали.
Производството на хартия от коноп е не само по-екологично съобразно от дървесинното, но е и по-екологично от производството на рециклирана хартия. Въпреки че рециклирането на хартиени отпадъци намалява броя на отсечените за нова хартия дървета, преработката, която се изисква за рециклирането на хартия и премахването на мастило, замърсява повече от дървообработването.